Sunday, 4 December 2016

MINGGU PUSAT SUMBER 

Pusat Sumber merupakan nadi ilmu bagi sesebuah sekolah. Perpustakaan salah satu daripada cabang unit yang membentuk pusat sumber. Program Minggu Pusat Sumber merupakan satu program tahunan yang dikendalikan oleh Pusat Sumber Bestari Sekolah Tuanku Abdul Rahman. Program pada tahun ini menyediakan aktiviti-aktiviti yang boleh mendekatkan murid-murid dengan Pusat Sumber Sekolah disamping memberi pendedahan dan pengetahuan yang sangat berguna kepada murid-murid dari segi akademik dan ko-kurikulum. Minggu Pusat Sumber dapat memupuk minat membaca di kalangan pelajar. Antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan ialah penjualan novel, pertandingan congkak dan pertandingan catur. No comments:

Post a Comment